CCTV-systemen zijn bedoeld om te waken over goederen, entrees of andere zaken waar het directe overzicht ontbreekt. Door middel van camera’s kunt u op een andere plaats met behulp van een monitor waken over het geheel. Ook bestaat de mogelijkheid om dit alles op te nemen op (digitale) videorecorders. Hierop kunt u van 30 uur tot 960 uur opnemen. De systemen zijn er van 1 tot 16 camera’s, al dan niet met een multiplexer. (Alle beelden van de camera’s op één scherm) Voor grotere systemen maken wij gebruik van de kennis en ervaring van onze importeur en leverancier.